1.   Projekty architektoniczno - konstrukcyjne ( przy dowolnej uzgodnionej konstrukcji ), w tym:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • budynki mieszkalne wielorodzinne,
  • budynki produkcyjne, handlowe, przemysłowe, usługowe  i magazynowe,
  • budynki biurowe i hotelowe,
  • budynki komunalne (szkoły, hale sportowe, boiska, przedszkola, domy pomocy społecznej).

2.   Rozbudowy, nadbudowy i modernizacje w/w obiektów.
3.   Adaptacje  projektów typowych.
4.   Projekty dróg publicznych, parkingów, placów i zjazdów.
5.   Projekty zagospodarowania terenu.
6.   Nadzór budowlany, inwestorski i autorski.
7.   Projekty konstrukcyjne obiektów nietypowych:


  • konstrukcje wsporcze tablic obiektów ogłoszeniowo-reklamowych,
  • maszty specjalne (np. telefonii komórkowej),
  • naprawa i wzmacnianie obiektów istniejących.

8.   Opracowania fazy przedprojektowej:      

  • inwentaryzacje konstrukcyjno-budowlane,
  • ekspertyzy i opinie techniczne o stanie konstrukcyjnym. 

9.   Projekty aranżacji wnętrz.
10. 
  Projekty zieleni.
11.   Wszystkie opracowania wykonujemy jako wielobranżowe z niezbędnych obsług geodezyjnych i   
        geologicznych. 
12.   Doradztwo i pomoc w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach
        zabudowy  oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
 

 

© 2022 RAF-BUD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.