Nazwa obiektu:
DOM MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAŻEM
Adres inwestycji:
Czestochowa
Inwestor:
------------------------
Przeznaczenie:
Zrealizowany dom mieszkalny jednorodzinny z garażem ma charakter obiektu parterowego z nieużytkowymi strychami.
Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy
powierzchnia użytkowa
powierzchnia całkowita
kubatura

190,30 m2
162,71 m2
190,30 m2
1 044,25 m3

Galeria:
© 2019 RAF-BUD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.