Nazwa obiektu:
MAGAZYN SUROWCÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ DRZWI DREWNIANYCH
Adres inwestycji:
Kruszyna
Inwestor:
----------------------------------------------
Przeznaczenie:
Zrealizowana zmiana użytkowania istniejącego magazynu zboża wraz z jego rozbudową ma charakter obiektu parterowego z dwuspadowym dachem. W obiekcie są magazynowane surowce z drewna do produkcji drzwi. Technologia wykonania tradycyjna.
Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy 

powierzchnia użytkowa 
powierzchnia całkowita 
kubatura

373,16 m2

322,24 m2
364,20 m2
1990,50 m3
Galeria:
© 2022 RAF-BUD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.