Pracownia Projektowo-Wykonawcza

"raf-bud"

mgr inż. Rafał Michalak


KONIN, UL. LEŚNA 110
42-240 RUDNIKI
NIP: 9490280140 REGON: 240666368
TEL: 604 478 612
 

Mgr inż. Rafał Michalak rozpoczął swoją podstawową działalność na rynku projektowym w 1996 roku. W chwili obecnej podstawowy zespół projektowy składa się z 4 osób, które posiadają niezbędne uprawnienia projektowe i wykonawczo-budowlane.

 


 


Główni projektanci i ich uprawnienia:

mgr inż. Rafał Michalak:
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  nr RR.II.4/AZ/7132/184/02;
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ZPN-VIII-7342/49/98;
– członek śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym
SLK/BO/1161/02.
 
mgr inż. arch. Piotr Kędzierski:
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej
nr AG.II.4/AZ/7131-2/96/2002;
– uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania w  specjalności  architektonicznej 
nr AG.II.4/AZ/7131/144/02;
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej 
nr 9/07/SLOKK;
– członek śląskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym SL-1235;
– członek śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym
SLK/BO/2251/02.

mgr inż. arch. Beata Struzik:
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej
nr ZPN-VIII-7342/59/98;
– członek śląskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym SL-0190.
 
inż. Ewa Giełzak:
– uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej nr UAN-VIII/83861/121/87;
– członek śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym
SLK/BO/1998/02.

 

© 2023 RAF-BUD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.